Gyümölcsfélék betegségei

A betegség neve Kórokozó Besorolás  A gomba ivartalan alakja Besorolás
Alma        
Almamozaik Apple mosaic ilarvirus      
Az alma fapuhulása Apple rubbery wood mycoplasma      
Almasöprűsödés Apple proliferation mycoplasma      
Az alma agrobaktériumos gyökérgolyvája Agrobacterium tumefaciens      
Az alma agrobaktériumos gyökérgolyvája Agrobacterium rhizogenes      
Az alma erviniás elhalása lásd a körténél      
Almalisztharmat Podosphaera leucotricha kleisztotéciumos g.    
Az alma venturiás varasodása Venturia inaequalis pszeudotéciumos g. Spilocaea pomi sötét sz.kon.t.g.
Az alma nektriás rákja Nectria galligena peritéciumos g. Cylindrocarpon mali vil.sz.kon.t.g.
Az alma rozelliniás gyökérbetegsége Rosellinia necatrix peritéciumos g. Dematophora necatrix korémiumos g.
Az alma moniliniás betegsége Monilinia fructigena tölcsér alakú apotéciumos g. Monilia fructigena vil.sz.kon.t.g.
Az alma röszlériás gyökérbetegsége Roesleria pallida tölcsér alakú apotéciumos g.    
Körte        
A körte gyűrűs mozaikja Apple chlorotic leaf spot closterovirus      
A körtegyümölcs kövecsessége Pear stony pit virus      
A körte fapuhulása lásd az almánál      
A körte agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
A körte erviniás elhalása  Erwinia amylovara      
A körte venturiás varasodása Venturia pyrina pszeudotéciumos g. Fusicladium pyrinum sötét sz.kon.t.g.
A körte mikoszferellás levélfoltossága Mycosphaerelle sentina pszeudotéciumos g. Septoria pyricola piknídiumos g.
A körte nektriás rákja lásd az almánál      
A körte rozelliniás gyökérbetegsége lásd az almánál      
A körte és a birs diplokarponos betegsége Diplocarpon soraueri tál alakú apotéciumos g. Entomosporium maculatum acervuluszos g.
A körte röszlériás gyökérbetegsége lásd az almánál      
Körterozsda Gymnosporangium sabinae rozsdag. 0.I./-.III.IV. Juniperus
A körte moniliniás betegsége lásd az almánál      
Cseresznye,meggy        
A cseresznye magyarországi érdeslevelűsége Cherry Hungarian leaf ilarvirus      
A cseresznye levélsodródása Cherry leaf roll nepovirus      
A cseresznye és a meggy klorotikus gyűrűsfoltossága Prune dwarf ilarvirus      
A cseresznye és a meggy nekrotikus gyűrűsfoltossága Prunus necrotic ringspot ilarvirus      
A cseresznye és a meggy agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
A cseresznye és a meggy blumeriellás betegsége Blumeriella jaapii tál alakú apotéciumos g. Phloeosporella padi acervuluszos g.
A cseresznye és a meggy moniliniás betegsége Monilinia laxa tölcsér alakú apotéciumos g. Monilia laxa vil.sz.kon.t.g.
A cseresznye és a meggy moniliniás betegsége Monilinia fructigena tölcsér alakú apotéciumos g. Monilia fructigena vil.sz.kon.t.g.
A cseresznye és meggy fómás betegsége lásd a szilvánál      
Kajszi        
Kajszihimlő Plum pox potyvirus      
A kajszi agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
A kajszi pszeudomónászos elhalása Pseudomonas syringae pv. syringae      
A kajszi leukosztómás elhalása Leucostoma cincta peritéciumos g. Cytospora cincta piknídiumos g.
A kajszi apiognomóniás levélfoltossága Apiognomonia erythrostoma peritéciumos g. Phomopsis stipata piknídiumos g.
A kajszi lisztharmata Podosphaera tridactyla kleisztotéciumos g.    
A kajszi ventúriás varasodása lásd a mandulánál      
A kajszi moniliniás betegsége lásd a cseresznyénél      
Kajszirozsda lásd a szilvánál      
A kajszi fómás betegsége lásd a szilvánál      
A kajszi sztigminás betegsége     Stigmina carpophila vil.sz.kon.t.g.
A kajszi verticilliumos hervadása     Verticillium dahliae vil.sz.kon.t.g.
Őszibarack        
Az őszibarack vonalas mintázottsága Prunus necrotic ringspot ilarvirus      
Az őszibarack vonalas mintázottsága Apple mosaic ilarvirus      
Őszibarackhimlő lásd a kajszinál      
Az őszibarack nekrotikus gyűrűsfoltossága  lásd a cseresznyénél      
Az őszibarack agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
Az őszibarack pszeudomónászos elhalása lásd a kajszinál      
Az őszibarack tafrinás betegsége Taphrina deformans exoaszkuszos g.    
Az őszibarack lisztharmata Sphaerotheca pannosa var. persicae kleisztotéciumos g.    
Az őszibarack leukosztómás elhalása lásd a kajszinál      
Az őszibarack ventúriás varasodása lásd a mandulánál      
Az őszibarack moniliniás betegsége lásd a cseresznyénél      
Az őszibarack sztereumos ágrákja Stereum hirsutum bazidiospórát termőtesten képző g.    
Az őszibarack rozsdája lásd a szilvánál      
Az őszibarack sztigminás betegsége lásd a kajszinál      
Szilva        
Szilvahimlő lásd a kajszinál      
A szilva törpülése Prune dwarf ilarvirus      
A szilva agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
A szilva tafrinás gyümölcstorzulása Taphrina pruni exoaszkuszos g.    
Szilvarozsda Tranzschelia pruni-spinosae rozsdag. 0.I./II.III.IV. Anemone,Thalictrum
Szilvarozsda Tranzschelia discolor rozsdag. 0.I./II.III.IV. Anemone
A szilva polisztigmás levélfoltossága Polystigma rubrum peritéciumos g. Polystigmina rubra piknídiumos g.
A szilva moniliniás betegsége lásd a cseresznyénél      
A szilva fómás betegsége     Phoma pomorum piknídiumos g.
A szilva sztigminás betegsége lásd a kajszinál      
A szilva verticilliumos hervadása lásd a kajszinál      
Dió        
A dió gyűrűsfoltossága Cherry leaf roll nepovirus      
A dió xantomónászos betegsége Xanthomonas campestris pv. juglandis      
A dió gnomóniás betegsége Gnomonia leptostyla peritéciumos g. Marssonina juglandis acervuluszos g.
Mandula        
A mandula vonalas mintázottsága lásd a szilvánál      
A mandula agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
A mandula polisztigmás levélfoltossága lásd a szilvánál      
A mandula ventúriás varasodása Venturia carpophila pszeudotéciumos g. Fusicladium carpophilum sötét sz.kon.t.g.
A mandula sztigminás betegsége lásd a kajszinál      
Ribiszke        
A ribiszke atavizmusa Currant reversion mycoplasma      
A köszméte és a ribiszke amerikai lisztharmata Sphaerotheca mors-uvae kleisztotéciumos g.    
A köszméte és a ribiszke európai lisztharmata Microsphaera grossulariae kleisztotéciumos g.    
A köszméte és a ribiszke mikoszferellás levélfoltossága Mycosphaerella ribis pszeudotéciumos g. Septoria ribis piknídiumos g.
A köszméte drepanopezizás levélfoltossága Drepanopeziza ribis f. sp. grossulariae tál alakú apotéciumos g. Gloeosporium ribis f. sp. grossulariae acervuluszos g.
A piros ribiszke drepanopezizás levélfoltossága Drepanopeziza ribis f. sp. rubri tál alakú apotéciumos g. Gloeosporium ribis f. sp. rubri acervuluszos g.
A feketeribiszke drepanopezizás levélfoltossága Drepanopeziza ribis f. sp. nigri tál alakú apotéciumos g. Gloeosporium ribis f. sp.nigri acervuluszos g.
Ribiszkerozsda Cronartium ribicola rozsdag. 0.I./II.III.IV. öttűs Pinus
Köszméterozsda Puccinia ribesii caricis rozsdag. 0.I./II.III.IV. fő:Carex
Málna        
Málnamozaik 4 vírus      
A málna törpülése Rubus stunt mycoplasma      
A málna agrobaktériumos gyökérgolyvája lásd az almánál      
A málna agrobaktériumos vesszőgolyvája Agrobacterium rubi      
A málna elzinoés betegsége Elsinoe veneta aszkosztrómás g. Sphaceloma necator acervuluszos g.
A málna didimellás betegsége Didymella applanata pszeudotéciumos g. Phoma sp. piknídiumos g.
A málna leptoszfériás betegsége Leptosphaeria coniothyrium pszeudotéciumos g. Coniothyrium fuckelii piknídiumos g.
A málna mikoszferellás levélfoltossága Mycosphaerella rubi pszeudotéciumos g. Septoria rubi piknídiumos g.
A málna botritiszes betegsége     Botrytis cinerea vil.sz.kon.t.g.
Szamóca        
Szamóca mozaik Arabis mosaic nepovirus      
A szamóca levélsodródása Strawberry crinkle rhabdovirus      
A szamóca fitoftórás gyökérpusztulása és gyüm.rothadása Phytophthora cactorum oospórás g.    
A szamóca lisztharmata Sphaerotheca macularis kleisztotéciumos g.    
A szamóca mikoszferellás levélfoltossága Mycosphaerella fragariae pszeudotéciumos g. Ramularia tulasnei vil.sz.kon.t.g.
A szamóca diplokarponos levélfoltossága Diplocarpon earliana tál alakú apotéciumos g. Marssonina fragariae acervuluszos g.
A szamóca citiás levélfoltossága     Zythia fragariae piknídiumos g.
A szamóca dendrofómás levélfoltossága     Dendrophoma obscurans piknídiumos g.
A szamóca botritiszes betegsége     Botrytis cinerea vil.sz.kon.t.g.
Szőlő        
A szőlő faszöveti barázdáltsága Grapevine stem pitting virus      
A szőlő fertőző leromlása Grapevine fanleaf nepovirus      
A szőlő levélsodródása Grapevine leafroll closterovirus      
A szőlő sárga mozaikja Grapevine yellow mosaic nepovirus      
A szőlő agrobaktériumos vesszőgolyvája Agrobacterium vitis      
Szőlőperonoszpóra Plasmopara viticola oospórás g.    
Szőlőlisztharmat Uncinula necator kleisztotéciumos g.    
A szőlő eutípás tőkeelhalása Eutypa lata peritéciumos g. Libertella blepharis piknídiumos g.
A szőlő pszeudopezikulás orbánca Pseudopezicula tracheiphila tál alakú apotéciumos g.    
A szőlő fomopsziszos betegsége     Phomopsis viticola piknídiumos g.
A szőlő koniellás fakórothadása     Coniella diplodiella piknídiumos g.
A szőlő botrítiszes betegsége     Botrytis cinerea vil.sz.kon.t.g.
         
A gyümölcsfák moniliniás betegsége Monilinia laxa tölcsér alakú apotéciumos g. Monilia laxa vil.sz.kon.tartós.g.
A gyümölcsfák moniliniás betegsége Monilinia fructigena tölcsér alakú apotéciumos g. Monilia fructigena vil.sz.kon.tartós.g.
A gyümölcsfák moniliniás betegsége Monilinia linhartiana tölcsér alakú apotéciumos g. Monilia linhartiana vil.sz.kon.tartós.g.
Mogyoró lisztharmat Phyllactinia corylea kleisztotéciumos g.    

Vissza az elejére
Vissza a főlapra